เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ลำปาง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ลำปาง

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ลำปาง

“Bike For Dad” จ.ลำปาง

สถานที่มงคลตามเส้นทาง “สิริมงคล” ของจังหวัดลำปาง

– พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ศาลหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)  หลวงพ่อเกษมเขมโก

– วัดบุญวาทย์วรวิหาร พระอารามหลวง

– วัดบุญยืน วัดคะตึกเชียงมั่น  สะพานรัษฎาภิเษก (ขัวหลวง)

– วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

– วัดศรีบุญโยง วัดปงสนุก โบสถ์คริสต์ วัดดำรงธรรม  วัดศรีรองเมือง   วัดท่าคราวน้อย วัดศรีบุญเรือง

– วัดซิกลำปาง อนุสาวรีย์เจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์มานิต  วัดไชยมงคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

– บ้านป่องนัก (พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

– วัดสวนดอก ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงข่วงนคร หัวถนนฉัตรไชย