เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แพร่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แพร่

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แพร่

“Bike For Dad” จ.แพร่

เส้นทางปั่นจากหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ผ่านวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ไปตามถนนเจริญเมือง ผ่านสี่แยกบ้านทุ่ง ผ่านหน้าโรงพยาบาลแพร่ ไปตามถนนช่อแฮ ถึงแยกสนามบินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ทางหลวง 101) ถึงแยกสนามบินเก่าเลี้ยวขวาเข้าถนนช่อแฮ ถึงจุดพักบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เส้นทางกลับจากวัดพระธาตุช่อแฮ ผ่านอาคารผลิตน้ำประปา กองการประปา เทศบาลตำบลช่อแฮ เลี้ยวซ้าย ตรงไปทางซุ้มทางเข้าวัดพระธาตุช่อแฮ เลี้ยวขวาผ่านสนามกีฬาเทศบาลตำบลช่อแฮ เลี้ยวขวาเข้าถนนสายป่าแดง-ร่องฟอง ผ่านสี่แยกร่องฟอง ตรงไปยังสามแยกทุ่งโฮ้ง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เลี้ยวขวาสี่แยกนาแหลม ผ่านหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผ่านวัดจอมสวรรค์ ถึงแยกบ้านใหม่ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล ผ่านสี่แยกบ้านทุ่ง สี่แยกเหมืองหิต ผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา สี่แยกถนนภูเก็ต ผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาพล ผ่านร้านอาหารร่มไม้ใหญ่ เลี้ยวขวาเข้าถนนสายแพร่-ลอง ผ่านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิต ผ่านหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร
เลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ผ่านวิทยาลัยชุมชนแพร่ ศาลหลักเมือง คุ้มเจ้าหลวง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร