เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตาก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตาก

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตาก

“Bike For Dad” จ.ตาก

จังหวัดตาก ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประเทศไทยจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นตาม พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (Bike for DAD : ปั่นเพื่อพ่อ) โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ได้กำหนดเส้นทางจักยานว่า “เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ที่ส่วนกลางมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการปั่น ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

ส่วนที่จังหวัดตากจุดเริ่มต้นการปั่นอยู่ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก โดยหลักการก็คือเส้นทางที่จะกำหนดให้ปั่นจักรยานผ่านไป (เส้นทางสิริมงคล) จะให้ผ่านสถานที่ที่เป็นสิริมงคล เช่น ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสำคัญ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จังหวัดตาก ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางสิริมงคล โดยเริ่มตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดตาก มุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุโขทัยกลับรถที่ศูนย์บริการประชาชนน้ำรึม ผ่านศาลจังหวัดตาก ถึงสี่แยกทางหลวง เลี้ยวซ้ายตรงไปกลับรถหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านวัดมณีบรรพตวรวิหาร เลี้ยวซ้ายแยกทางหลวง ผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ข้ามสะพานตากสิน ตรงไปผ่านร้านอาหารต้นโฟล์ค ผ่านศาลหลักเมืองสี่มหาราช ข้ามสะพานกิตติขจร เข้าสู่ถนนกิตติขจรริมน้ำปิงข้ามสะพานตากสิน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จุดสิ้นสุด ณ หาดทรายทอง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ทั้งนี้ จังหวัดตาก จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ได้ทางเว็บไซต์ www.tak.go.th/bikefordad หรือสามารถมาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ