เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เลย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เลย

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดเลย

จุดเริ่มต้น

 1. เริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดฯ
 2. เลี้ยวซ้ายธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย
 3. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมลิวรรณ ผ่านหน้าโรงเรียนเมืองเลย
 4. ถึงสามแยกหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลย – เชียงคาน
 5. เลี้ยวขวาเข้าถนนคีรีรัฐ
 6. ผ่านร้านทีวีโฮเต็ล ผ่าน ส อพาร์ทเมนท์
 7. เลี้ยวซ้ายถนนสกลเชียงคาน (คอสะพาน)
 8. ผ่านร้านอาหารครัวบุญทิพย์ ผ่านร้านอาหารไม้ทอง
 9. เลี้ยวขวาเข้าถนนวิสุทธิ์เทพ (หน้าวัดเลยหลง)
 10. ถึงวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (เลยหลง)
 11. เลี้ยวขวาโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
 12. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญรัฐ
 13. ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองเลย
 14. ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองเลย
 15. เลี้ยวขวาวงเวียนเข้าถนนเสริฐสรี ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดเลย
 16. ผ่านศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง
 17. เลี้ยวซ้ายวงเวียนน้ำพุ เข้าสู่ถนนนกแก้ว
 18. เลี้ยวซ้ายสีแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนมลิวรรณ
 19. ผ่าน บขส.เลย
 20. ผ่านบริษัทโฮมโปร สาขาเลย
 21. ผ่านบริษัทบิ๊กซี สาขาเลย
 22. ผ่านบริษัทโลตัส สาขาเลย
 23. ผ่านท่าอากาศยานเลย
 24. ผ่านเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
 25. เลี้ยวขวาสามแยกหน้าวัง (จุดสังเกต ป้ายสัญลักษณ์ PSI)
 26. ผ่านศาลเจ้าปู่ย่า
 27. ผ่าน หจก.พัฒนชัยยนต์ – ปืนวิฑูรย์
 28. ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย(สิ้นสุดเส้นทาง)

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 29 กม.

เลย