เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เพชรบูรณ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เพชรบูรณ์

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์