เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครราชสีมา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครราชสีมา

 

 

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา