เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุรินทร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุรินทร์

 

 

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์

๑. จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับลงทะเบียนป้่นเพื่อพ่อในวันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และทางเว็บไซต์ปั่นเพื่อพ่อจังหวัดสุรินทร์ ให้นำหลักฐานบัตรประชาชนของผู้สมัคร มาให้พร้อม
๒. จังหวัดสุรินทร์ กำหนดการซ้อมปั่นเพื่อพ่อในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์