เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.กาญจนบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.กาญจนบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

เกี่ยวกับกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad 2015” พร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และวนกลับมาที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อของแผ่นดิน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป