เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พิจิตร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พิจิตร

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พิจิตร

พิจิตร

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มออกตัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

ขาไป 

จากจุดเริ่มต้น ถึง จุดพัก โดยมีเส้นทาง ดังนี้

เริ่ม ต้น ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ไปทางสี่แยกเลี้ยงเมืองพิจิตร(สี่แยกโรงเรียนยอแซฟ) – ผ่านวัดท่าหลวง พระอารามหลวง – ถึงสี่แยกร้านเล่าชุ่นกี่ ให้เลี้ยวซ้าย – ตรงไปจนถึงสี่แยกร้านจินเส็ง ถนนศรีมาลา ให้เลี้ยวขวา – ตรงไปจนสุดทางที่สามแยกตวงเพชร ให้เลี้ยวขวา – เจอสี่แยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้าย เพื่อขึ้นถนนใหญ่ 115 เส้นทาง พิจิตร – สามง่าม – ตรงไป ผ่านโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และ วิทยาลัยเทคนิค – ถึงสามแยกไฟแดง ดงชะพลู ให้เลี้ยวซ้าย – ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงร้านตาเบี้ยว ให้เลี้ยวขวา – ตรงไปตามทาง จนถึงอุทยานเมืองเก่า (ศาลหลักเมืองพิจิตร) ให้เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าจุดพักรถ

ขากลับ

จากจุดพัก ถึง จุดสิ้นสุดระยะปั่น มีเส้นทาง ดังนี้

ออกจากศาลหลักเมือง อุทยานเมืองเก่า ให้เลี้ยวซ้าย – ตรงไปตามทาง จนถึงโลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา เมืองเก่า โดยให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่ติดกับโลตัส(ซอยอยู่ก่อนโลตัส) – ตรงไปตามทางจนถึงสามแยก ด้านหน้าจะเป็น สวนหอชมนก บึงสีไฟ(จระเข้พ่นน้ำ) ให้เลี้ยวซ้าย – ไปตามเส้นทางรอบบึงสีไฟ ผ่านอาคารพื้นที่ชุ่มน้ำ – ผ่านสวนสิริกิติ์ – ผ่านบึงสีไฟ – ผ่านสวนสมเด็จย่า – ตรงไปตามทางจนถึง โครงการชลประทานพิจิตร(อยู่ด้านขวามือ) ให้ตรงไปจนสุดทาง ถึงสามแยก ให้เลี้ยวซ้าย – ตรงไปจนถึงถนนใหญ่ เส้นเลี่ยงเมืองพิจิตร ให้เลี้ยวขวา – ตรงไป ผ่านศูนย์อุตสาหกรรม ภาคที่ 3(ด้านซ้ายมือ) – ผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(ด้านขวามือ) – ถึงสี่แยกไฟแดง เลี่ยงเมืองพิจิตร ให้เลี้ยวขวา เพื่อกลับไปยัง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดระยะทางปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ

จุดพัก

ศาลหลักเมืองพิจิตร อุทยานเมืองเก่า

รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

กิจกรรมอื่นๆ

– บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตร

– จัดดนตรีจากกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 36

– จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

– บริการนวดเพื่อสุขภาพนักปั่น

– จุด Fixed It

– บริเวณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

– สักการะหลวงพ่อเพชร

– บริเวณศาลหลักเมืองพิจิตร อุทยานเมืองเก่า

– สักการะศาลหลักเมืองพิจิตร

– จัดการแสดงของนักเรียน

– จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

– บริการนวดเพื่อสุขภาพนักปั่น

– จุด Fixed It