เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ชุมพร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ชุมพร

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ชุมพร

ชุมพร

 

เกี่ยวกับกิจกรรม

1. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 บนเส้นทางสิริมงคลของจังหวัด
ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดชุมพร  อ.เมืองชุมพร  เวลา 13.30 น. และเริ่มปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 15.00 น.

2. กำหนดการลงทะเบียนปั่นจักรยานฯ ทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.moi.go.th หรือทางเว็บไซต์จังหวัดชุมพร www.chumphon.go.th  ในระหว่างวันที่  2 – 10 พฤศจิกายน  2558 หรือประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร และ อำเภอทุกอำเภอในจังหวัด

3. จังหวัดชุมพรกำหนดซ้อมปั่นจักรยานฯ  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน 2558 โดยพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เวลา 07.30 น.