เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุราษฎร์ธานี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุราษฎร์ธานี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุราษฎร์ธานี

“Bike For Dad” จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขาไป    –  เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หันหน้าขบวนไปทางสี่แยกแสงเพขร
–  ถึงสี่แยกแสงเพชรเลี้ยวขวา ผ่านหน้าโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
–  ถึงสามแยกไฟแดงถนนตัดใหม่ เลี้ยวขวาเข้าถนนตัดใหม่ ถึงสี่แยกตัดใหม่ – ในลึก ตรงไปจนชนกับถนนศรีวิชัย
–  ถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าวัดกลางใหม่ ตรงไป
–  ถึงสี่แยกท่ากูบ ตรงไปทางพุนพิน
–  ตรงไปจนถึงโรงพยาบาลสราญรมย์  วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 6
–  ตรงไปจนถึง หลังสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (จุดพัก) แล้วเลี้ยวกลับเส้นทางเดิม
ขากลับ  –  กลับมาเส้นทางเดิมจนถึงสี่แยกท่ากูบ ข้ามแยกตรงไปผ่านโรงแรมไดมอนด์
–  ตรงไปผ่านโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรงไปผ่านโรงแรมวังใต้
–  ถึงสี่แยกวัดโพธิ์ธาวาส เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบริมน้ำตาปี ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
–  เลี้ยวขวาสามแยกศาลหลักเมือง อ้อมศาลหลักเมือง
–  ถึงไฟแดงหน้าศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงแรมแกรนด์ธารา
–  ตรงไปผ่านสี่แยกอนามัย ตรงไปผ่านหน้าเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจนถึงจุดสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมระยะทาง  29  กิโลเมตร

กิจกรรมอื่น ๆ

จุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
–  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
–  การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ
–  จุดบริการนวดเพื่อสุขภาพ
–  จุดตรวจเช็คสภาพจักรยาน
จุดพักโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
–  วางพวงมาลาถวายพระเกียรติพระบรมรูป รัชกาลที่ 6
–  จุดพักบริการน้ำดื่ม หลังสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี