เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อ่างทอง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อ่างทอง

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอ่างทอง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีระยะทางปั่นจักรยานรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

อ่างทอง