เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครนายก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครนายก

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครนายก

นครนายก

จุดที่ 1 สี่แยกช้าง ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33
จุดที่ 2 สี่แยกสามสาว ถนนรังสิต-นครนายก ทางหลวงหมายเลข 305
จุดที่ 3 สามแยกเจริญผล ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33
จุดที่ 4 สามแยกองครักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก ทางหลวงหมายเลข 305

จุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัด (หน้าลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5) > เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุวรรณศร (ฝั่งขาออกเมือง) > ยูเทรินขวามือบริเวณหน้าประตูทางออกศาลากลางจังหวัด เข้าสู่ถนนสุวรรณศร (ฝั่งขาเข้าเมือง) > ตรงไปผ่านโรงพยาบาลนครนายก ผ่านสามแยกศิลาทอง > ตรงไปตามถนนนครนายก-นางรอง ผ่านสีแยกบุ่งกระเบา > ตรงไปผ่านวัดพรหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) > ตรงไปผ่านสี่แยกประชาเกษม ผ่านสระมะนาวรีสอร์ท ยูเทรินกลับเข้าถนนนครนายก-นางรอง (ฝั่งขาเข้าเมืองระยะทาง 11 KM) > ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา (จุดพักรถ ระยะทาง 13 KM) > ถึงสี่แยกประชาเกษมเลี้ยวซ้าย ผ่านวัดเขานางบวช > ตรงไปถึงสี่แยกถนนนครนายก-ท่าด่าน เลี้ยวขวาตรงไป ผ่านสี่แยกศรีนาวา > ตรงไปถึงสี่แยกวัดอุดมธานีเลี้ยวขวา เข้าถนนสุวรรณศร (ระยะทาง 24.3 KM) > ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงสามแยกศิลาทอง เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลนครนายก > ตรงมายังศาลากลางจังหวัดที่จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด (ระยะทาง 29 KM)