เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา

พังงา

Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั้งประเทศ วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ภายใต้กิจกรรม “รวมใจให้เป็นหนึ่ง… บอกรักพ่อให้ก้องโลก”

โดยกำหนดเส้นทางจักรยาน “เส้นทางศิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดพังงากำหนดเส้นทาง โดยผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด คือ

จุดที่1.ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า
จุดที่2. วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)
จุดที่3. ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา
จุดที่4. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
จุดที่5. วัดสุวรรณคูหา