เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตรัง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตรัง

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ตรัง

“Bike For Dad” จ.ตรัง

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike For Dad) เส้นทางศิริมงคล (29 กิโลเมตร) จังหวัดตรัง

ขาไป มีจุดเริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดตรัง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เลี้ยวขวาผ่าน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและสวนทับเที่ยง ตรงไปตามถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ เข้าถนนเพลินพิทักษ์ ผ่านหน้าวัดกุฎยาราม ก่อนที่จะเลี้ยวขวา (แยกปัญญาวิทย์) เข้าถนน เพลินพิทักษ์ 14 ผ่านวัดนิโครธาราม ผ่านแยกรักษ์จันทร์ ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายแยกกองทุน ไปทางถนนรักษ์จันทร์ และเลี้ยวขวาตรงร้านโกช้อย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ถนนเวียนกะพัง ผ่านสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ และวัดกะพังสุรินทร์ วนเข้าสู่อนุสาวรีย์พระยารัษฎา ผ่านหน้าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ และเลี้ยวซ้ายตรงแยก สิริบรรณผ่านหน้าไปรษณีย์ ผ่านแยกพรศิริกุล เข้าถนนพระราม 6 ผ่านหน้าศาลากลาง หอนาฬิกา ผ่านแยกธรรมรินทร์ ตรงไปยังหน้าสถานีรถไฟตรัง เลี้ยวซ้ายผ่านลีมาร์ท และเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนกันตัง ผ่านตลาดควนปริง ผ่านวิทยาลัยสาธารณสุข สิรินธร เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดตรัง

ขากลับ จากศาลหลักเมืองกลับทางถนนกันตัง (เส้นทางเดิม) และเลี้ยวขวาตรงโค้งเวทิน ผ่านวัดคลองน้ำเจ็ด และเลี้ยวซ้ายแยกสาริกา ไปยังถนนวิเศษกุล ผ่าน รร.มัธยมวัดควนวิเศษ ร.ร.สภาราชินีตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ผ่านหอนาฬิกา และเลี้ยวขวาที่แยกโกกุน สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดตรัง