เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปัตตานี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปัตตานี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปัตตานี

“Bike For Dad” จ.ปัตตานี

เริ่มต้นเวลา 15.00 น. ขบวนรถจักรยานออกจากลานศิลปวัฒนธรรม เลี้ยวขวาผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี – สี่แยกโกสินทร์ตรงไปขึ้นสะพานสามัคคี – เส้นทางถนนสามัคคีตรงไป – ผ่านวัดหลักเมืองปัตตานี – ผ่านวงเวียนสำนักงานขนส่ง ตรงไปผ่านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี – เลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าสวนสมเด็จฯ – ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล – เลี้ยวขวา ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยปัตตานี – เลี้ยวขวาสี่แยกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี – ผ่านสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี – ผ่านวงเวียนสำนักงานขนส่งตรงไป –ทางเข้าประตูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผ่านสถาบันกัลยานิวัฒนา – ผ่านสำนักงานอธิการบดี) ตรงไป –ประตูทางออกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี –

วงเวียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลี้ยวซ้าย – เข้าสู่ถนนเจริญประดิษฐ์ตรงไป – ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาตรงไป –ผ่านโรงแรมมายการ์เดนส์สี่แยกหลังวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมะกรูดตรงไป – ผ่านสามแยกสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี เลี้ยวขวาขึ้นสะพานเดชา – ผ่านถนนพิพิธตรงไป– แยกกรุงไทยเลี้ยวขวา – เข้าสู่เส้นทางถนนยะรัง –จุดพักที่ 1 มัสยิดกลางปัตตานี (ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม) ออกจากมัสยิดกลางปัตตานีเลี้ยวขวาตรงไป– ผ่านสุสานกุโบร์โต๊ะอาเยาะห์ (จะบังติกอ)มัสยิด รายออัลฟาฎอนี– แยกตะลุโบะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ปัตตานี – นราธิวาส) – ผ่านสถานีขนส่งปัตตานี – ผ่านโครงการปัตตานีจายา สามแยกบานาตรงไป– ผ่านโรงเรียนศาสนูปถัมภ์บ้านบานา –ออกถนนด้านซ้ายเส้นทางหลังฮ้วงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – ผ่านมัสยิดกรือเซะ–เลี้ยวขวากลับรถหน้ามัสยิดกรือเซะ–(ย้อนศรเส้นทางเดิม)

ผ่านฮ้วงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวผ่านโรงเรียนบ้านกรือเซะ– ผ่านสามแยกบานา ตรงไปผ่านโครงการปัตตานีจายา เลี้ยวขวาถนนรามโกมุทตรงไป–สี่แยกพิธานเลี้ยวขวาตรงไปถนนนาเกลือ – เข้าสู่ถนนนาเกลือ – จุดพักที่ 2 วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) (ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาพุทธ) – ออกจากวัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) เข้าสู่ถนนอาเนาะรู ผ่านศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียว – สามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปะนาเระตรงไป–ผ่านหน้าโรงเรียนจ้องฮั้ว – สี่แยกธนาคารกรุงเทพ – เลี้ยวขวาเข้าถนนปรีดาตรงไป – ขึ้นสะพานศักดิ์เสนีย์ – ผ่านศาลหลักเมืองปัตตานี ถึงจุดสิ้นสุดลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี สิ้นสุดระยะทาง 29 กิโลเมตร