ปีนผา ท้าควงไฟ 2555 “Krabi Rock & Fire International Contest 2012”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ปีนผา ท้าควงไฟ 2555 “Krabi Rock & Fire International Contest 2012”

ปีนผา ท้าควงไฟ 2555
“Krabi Rock & Fire International Contest 2012”


จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัด งานปีนผา ท้าควงไฟ 2555 “ Krabi Rock & Fire International Contest 2012” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ณ หาดไร่เล จ.กระบี่ เพื่อ ส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาปีนผาให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และโดดเด่น ของ จ.กระบี่ โดยเฉพาะอ่าวไร่เล ที่มีหน้าผาหินปูนสูงชันตั้งตระหง่านเหนือน่านน้ำทะเลอันดามันสีเทอร์ควอยซ์ ประกอบด้วยจุดปีนผาที่สวยงามและท้าทายติดอันดับโลกด้วยเส้นทางปีนผา กว่า 600 เส้นทาง ซึ่งนักปีนผาสามารถมองเห็นภาพความงดงามของโค้งอ่าวหาดทราย และเกาะแก่งน้อยใหญ่เหนือน่านน้ำทะเลอันดามัน โดยปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ Lead Climbing Marathon และ Deep Water Soloing นอกจากนั้น ยังมีการจัด การแข่งขันควงไฟ (Fire Contest) ประเภท Open Free Style งานปีนผา ท้าควงไฟในครั้งที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับชาติและสากลสามารถ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ชมรมปีนหน้าผาไร่เล โทร. 081-797-2517 ติดต่อ คุณเจน แฟกซ์: 0 7566 2191 ATTN: Railay Rock Climbing Club สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944 แฟ็กซ์ 0 7562 3955 Email: tourism@krabi-tourism.org

…………………………………………………………

ปีนผา ท้าควงไฟ 2555 “Krabi Rock & Fire International Contest 2012”

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org