กิจกรรม เที่ยวสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“ วันที่ 16 – 20 พ.ย. 59 นี้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“ วันที่ 16 – 20 พ.ย. 59 นี้

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “แทนการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2559 สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประกอบกับมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม  “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“  วันที่ 16 – 20 พ.ย. 59 นี้

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม
“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“
วันที่ 16 – 20 พ.ย. 59 นี้

จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 22 พ.ย. 2559 นั้น โดยประชุมกันเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559 และในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2559

ต่อมาจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เสนอว่าจังหวัดสุรินทร์ควรจัดให้มีการแสดงช้างสุรินทร์ ดังนั้นเพื่อหาข้อยุติและไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย จึงได้เชิญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ตัวแทนจากชาวช้าง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2559 ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันอย่างหลากหลายพร้อมทั้งมีมติในที่ประชุมว่าเห็นควรงดการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ทุกกิจกรรม แต่ให้จัดงานกิจกรรม “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “ แทน เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

สำหรับการจัดงาน “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย. 2559 ซึ่งยังคงมีช้างของจังหวัดสุรินทร์กว่า 300 เชือกมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมกระกอบด้วย

– วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน จัดให้มีกิจกรรมขบวนประกวดโต๊ะอาหารช้าง และซ้อมใหญ่การแสดงของช้าง

– วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน จัดให้กิจกรรมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างมีการจัดขบวนช้างและคนที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม แต่เน้นขบวนไว้อาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

– วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน จัดให้มีงานแสดงของช้างที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“ ซึ่งจะมีฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ด้วยการนำช้างกว่า 200 เชือก และคนร่วมในฉากนับพันคนซึ่งประกอบด้วย

  • ฉากรวมช้างกว่า 200 เชือกร่วมไว้อาลัยโดยหมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • ฉากช้างร่วมแปรอักษรเพื่อแสดงออกถึงความไว้อาลัยต่อพ่อหลวง
  • ฉากวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้าง
  • ฉากยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทัพ
  • และฉากสุดท้ายซึ่งเป็นฉากสำคัญคือฉาก “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “ ซึ่งช้างที่ร่วมแสดงกว่า 200 เชือก และนักแสดง ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จึงประชาสัมพันธ์มายังประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและร่วมในกิจกรรมไว้อาลัยพ่อหลวง ในงาน “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง“ ได้ที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2559 นี้

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณรูปภาพ เฟสบุ๊ค สุรินทร์วันนี้