ตักบาตรบนหลังช้าง วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เทศกาลงานบุญ เที่ยว งานบุญ เที่ยวสุรินทร์

เที่ยวสุรินทร์ รับบุญใหญ่ ตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวสุรินทร์ รับบุญใหญ่ ตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก

เที่ยวสุรินทร์ รับบุญใหญ่
ตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก

ชวนเที่ยวสุรินทร์ รับบุญใหญ่วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ในงานประเพณี “มหกรรมแห่เทียนพรรษา และ ตักบาตรบนหลังช้าง” ระหว่างวันที่  26-27 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

“มหกรรมแห่เทียนพรรษา และ ตักบาตรบนหลังช้าง” ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ โดยจะมีการจัดงานขึ้น 2 วัน เป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชาวสุรินทร์ ให้คงอยู่สืบไป

พบกับกิจกรรมโดดเด่นหลากหลาย ในวันที่ 27 กรกฎาคม ชมริ้วขบวนแห่เทียน ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมขบวนแห่ช้างสุดยิ่งใหญ่ มากกว่า 80 เชือก ไม่ว่าจะเป็น ขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง

สำหรับวันที่ 28 กรกฎาคม ร่วมทำบุญ ตักบาตรบนหลังช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์thai.tourismthailand.org, thaifest.tourismthailand