สงกรานต์ อยุธยา 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ อยุธยา 2555

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : จัดที่หน้าวิหารพระมงคลบพิตร
รายละเอียดกิจกรรม : ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙๙๙ รูป ที่บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตรในเวลา ๐๗.๐๙ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๕ ๒๑๖๘ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/ayutthaya
อีเมล์ : tatyutya@tat.or.th
……………………………………………………………….

สงกรานต์ผักไห่

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : จัดที่เทศบาลตำบลผักไห่
รายละเอียดกิจกรรม :
-ทำบุญตักบาตรเช้า
-สรงน้ำพระพุทธรูปประจำตำบล
-รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ๒๕๖ คน
-เล่นน้ำสงกรานต์ (แตรวง กลองยาว) ที่ถนนข้าวอ่อนหวาน
-ประกวดสาวงามวิไลผักไห่อยุธยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลผักไห่ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๗ ๓๐๑๘
……………………………………………………………….

โครงการจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : จัดที่เทศบาลเมืองอโยธยา
รายละเอียดกิจกรรม :
– ทำบุญตักบาตรเช้า
– รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
– รำกลองยาว รำวงย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน
– ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลเมืองอโยธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๘๘๑ ๕๓๗
……………………………………………………………….

สงกรานต์กรุงเก่า

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : จัดที่ลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช
รายละเอียดกิจกรรม :
– สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช
– จัดสถานที่ให้เล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณริมน้ำและลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช
– การแสดงดนตรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๓๗ ๐๓๒๙
……………………………………………………………….

สงกรานต์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดกิจกรรม : สรงน้ำพระ เล่นน้ำปะแป้ง ก่อกองทราย มวยทะเล จำหน่ายสินค้า ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๓๖๖ ๒๕๒-๔
……………………………………………………………….

โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : เทศบาลตำบลบ้านโพ จัดงานที่วัดทองบ่อ อำเภอบางปะอิน
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
– ชมสินค้า OTOP ของอำเภอบางปะอิน
– ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวรามัญที่รวบรวมบทสวดโบราณแบบรามัญที่สลักงาช้าง พระหยก เครื่องใช้โบราณล้ำค่าของชาวมอญ
– ศึกษาประวัติและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชุมชนรามัญ ในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
– ไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดทองบ่อ พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมรับวัตถุมงคล
– ชมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้าทอย ลูกช่วงมอญซ่อนผ้า
– ชมขบวนสาธิต การแห่หงส์ ธงตะขาบ(โน่) วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ รอบพระเจดีย์สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัดเกิด
– สรงน้ำพระรับศิลรับพร แบบภาษามอญ ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬา วัดทองบ่อ
– การประกวดนางสงกรานต์ ณ สนามกีฬา วัดทองบ่อ และรับชมมหรสพสมโภช

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
– ตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า
– บังสุกุล ทำบุญอุทิศให้อัฐิบรรพชน
– พิธีเปิดงานสงกรานต์ ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– ชมขบวนแห่หงส์ ธงตะขาบ(โน่) วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญรอบหมู่บ้านและรอบพระเจดีย์ และห่มผ้าเจดีย์วัดทองบ่อ สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ บริเวณหมู่บ้านและเจดีย์วัดทองบ่อ
– ถวายข้าวแช่มอญ (เปิงสังกรานต์ เปิงต้าก์) พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
– รับประทานข้าวแช่มอญ และอาหารพื้นบ้านชาวมอญ
– ชมสินค้าOTOP ของอำเภอบางปะอิน และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้าทอย ลูกช่วง
– ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวรามัญที่รวบรวมบทสวดโบราณแบบรามัญที่สลักงานช้าง พระหยก เครื่องใช้โบราณล้ำค่าของชาวมอญ
– ศึกษาประวัติและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชุมชนรามัญ ในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
– ไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดทองบ่อ พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมรับวัตถุมงคล
– สรงน้ำพระ รับศิลรับพร แบบภาษามอญ ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– งานวันคืนสู่เหย้าชาวรามัญ มหรสพสมโภช ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อ

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
– ชมสินค้า OTOP ของอำเภอบางปะอิน
– ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวรามัญที่รวบรวมบทสวดโบราณแบบรามัญที่สลักงานช้าง พระหยก เครื่องใช้โบราณล้ำค่าของชาวมอญ
– ศึกษาประวัติและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชุมชนรามัญ ในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
– ไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดทองบ่อ พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมรับวัตถุมงคล
– สรงน้ำพระ รับศิลรับพร แบบภาษามอญ ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– งานวันคืนสู่เหย้าชาวรามัญ มหรสพสมโภช ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อ
– ชมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้าทอย ลูกช่วงมอญซอนผ้า
– ชมขบวนสาธิต การแห่หงส์ ธงตะขาบ(โน่)วัฒนธรรมประเพณีของขาวรามัญ รอบพระเจดีย์ สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด
– สรงน้ำพระรับศิลรับพร แบบภาษามอญ ณ ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ
– ก่อเจดีย์ทราย
– มหรสพสมโภชน์ ณ สนามกีฬาวัดทองบ่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามที่ได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านโพ
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๗๙๕ ๖๖๐
……………………………………………………………….

สงกรานต์กรุงเก่า หน้าสำนักงาน ททท.

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : หน้าสำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดกิจกรรม : สนุกสุขหรรษาเล่นน้ำสงกรานต์กรุงเก่า กับช้างที่หน้าสำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๖ ๐๗๖-๗
……………………………………………………………….
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org