สงกรานต์ พิจิตร 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ พิจิตร 2556

ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองจังหวัดพิจิตร

กำหนดการ : ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณศาลหลักเมือง อุทยานเมืองเก่า ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียดกิจกรรม :
– พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
– พิธีสรงน้ำพ่อปู่
– การแสดงนิทรรศการตำนานเมืองพิจิตร
– เล่นน้ำสงกรานต์ อุทยานเมืองเก่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร.๐๕๖ ๖๑๑ ๖๑๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
………………………………………………………………………………..
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org