พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เที่ยวพิจิตร เที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.พิจิตร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.พิจิตร

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย – เวียดนาม ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เข้าชมอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย – เวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างร่วมกันของผู้คนในชุมชน และมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ผูกพันมายาวนานเกือบร้อยปี

จังหวัดพิจิตร เป็น 1 ใน 55 เมืองรองที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” ดังนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย อันจะส่งผลในระยะยาวให้แก่คนในชุมชน รวมไปถึงประเทศไทยในภาพใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทยในเชิงอนุรักษ์ รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสองประเทศที่มีมานานอีกด้วย

สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม้ว่าจะเป็นเพียงสถานที่เล็ก ๆ แต่ที่นี่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้มากมาย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และเรื่องราวของประธานโฮจิมินห์ บุคคลตัวอย่างของโลก ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย จุดประกายให้คนไทยได้รู้จักเมืองพิจิตรมากขึ้น นอกเหนือการเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามอยู่มากมาย ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์มิตรภาพไทยและเวียดนามแห่งใหญ่ในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6,400 ตารางเมตร เดิมเป็นสุสานของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางบ้านดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญและน้ำใจของประชาชนที่นี่ต่อประธานโฮจิมินห์ และชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอาศัยที่บ้านดงเป็นที่แรก ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 9 โซน ได้แก่ โซนสายสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม โซนบ้านดงในอดีต โซนโฮจิมินห์ ผู้ปลดแอกเวียดนาม โซนภูมิศาสตร์บ้านดง จังหวัดพิจิตร โซนชุมชนบ้านดง โซนภารกิจลับที่บ้านดง โซนการเคลื่อนไหวในสยาม โซนบากบั่นปลดแอก โซนวีรบุรุษ นอกจากนี้ยังมีบ้านจำลองของประธานโฮจิมินห์ โดยตั้งอยู่ด้านนอกอาคาร จัดแสดงเป็นบ้านยกพื้นสูง ภายในตัวบ้านมีรูปปั้นของประธานโฮจิมินห์ และหิ้งบูชา รวมถึงของใช้ส่วนตัวที่ท่านเคยใช้ เช่น ตู้ไม้ ตะเกียงน้ำมันเก่า ๆ เป็นต้น