สงกรานต์ เพชรบูรณ์ 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ เพชรบูรณ์ 2556

งานประเพณีสงกรานต์นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๕๖

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสาธารณเพชรปุระ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และ ถนนข้าวโพด
รายละเอียดกิจกรรม : การประกวดซุ้มข้าวโพด, การประกวดนางสงกรานต์, ขบวนแห่นางสงกรานต์, พิธีสรงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชา และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวโพด (ถนนบูรกรรมโกวิท)ทางไปอ่างเก็บน้ำป่าแดง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๑๐๐๗ ททท. สํานักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org