กรมการกงสุล ทำพาสปอร์ตด่วน ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์

กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑

กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์

๑๗ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑

กรมการกงสุลจะเปิดบริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมและใกล้วันหยุดราชการปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

๑. วันที่เปิดให้บริการ รวม ๘ วัน (ทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๒. สถานที่ให้บริการ ๓ แห่ง ได้แก่

(๒.๑) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)

โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801


(๒.๒) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)

โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432


(๒.๓) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

(จำกัดคิวรับคำร้อง จำนวน ๘๐๐ คิวต่อวันเท่านั้น)

โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897

 

๓. เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๔. ประเภทการให้บริการ สำหรับการทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่มีบริการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน) รวมทั้งบริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) โดยรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ยกเว้นสาขา MRT คลองเตย ซึ่งผู้ร้องขอทำหนังสือเดินทางจะได้รับเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Passport Speed Post – PSP) เท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ และ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การทำพาสปอร์ตต่างๆ

> รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

> การทำพาสปอร์ตแบบด่วน ได้ภายในวันเดียว