การทำพาสปอร์ตแบบด่วน ได้ภายในวันเดียว

Home / ทิปท่องเที่ยว / การทำพาสปอร์ตแบบด่วน ได้ภายในวันเดียว

การทำพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง เล่มด่วน
นั้น มี 2 แบบ

การทำนั้นไม่ยาก แต่ต้องทำที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น ดังนี้

            1. เล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

  • มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
  • ต้องยื่นคำร้อง และชำระเงินภายในเวลา 12.00 น.
  • สามารถรับเล่มได้ภายในวันเดียวกัน ภายในเวลา 16.30 น.

2. เล่มด่วน ได้รับเล่มในวันถัดไป

  • มีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  • สามารถรับเล่มได้ในวันถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)

การทำพาสปอร์ตแบบด่วน หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต