passport กรมการกงสุล พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง

ขาเที่ยวมีเฮ! กรมการกงสุล เตรียมยืดอายุ พาสปอร์ต เพิ่มเป็น 10 ปี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขาเที่ยวมีเฮ! กรมการกงสุล เตรียมยืดอายุ พาสปอร์ต เพิ่มเป็น 10 ปี

กรมการกงสุล เตรียมยืดอายุ
พาสปอร์ต เพิ่มเป็น 10 ปี

กรมการกงสุล เตรียมขยายอายุ พาสปอร์ต จาก 5 ปี เป็น 10 ปี คาดเริ่มใช้กลางปีหน้า พร้อมปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น

เป็นความโชคดีของนักเดินทางที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย เพราะกรมการกงสุลกำหนดเพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง จากเดิม 5 ปี เป็นสูงสุด 10 ปี เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะ และลดระยะเวลาการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางจาก 20 นาที เหลือเพียง 12 นาที

นอกจากนี้ยังยกระดับการเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics)  โดยให้มีการเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มเติม จากเดิมที่ใช้เพียงใบหน้าและลายนิ้วมือเท่านั้น

และเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่หยุดชะงักเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเพิ่มศูนย์ผลิตหนังสือเดินทางอีก 1 แห่ง จากเดิมที่สามารถผลิตได้ที่กรมการกงสุลเพียงแห่งเดียว รวมทั้งเพิ่มช่องบริการจัดทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศ เป็น 500 ช่องบริการ จากเดิม 300 ช่อง ขณะนี้ทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนปีหน้า หรือปี 2562

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : thainews.prd