กรุงเทพ เวียงจันทน์ บางกอกแอร์เวย์ส สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่ เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ (ลาว)

Home / ข่าวท่องเที่ยว / บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่ เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ (ลาว)

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่

เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ (ลาว)

 ให้บริการเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เริ่ม 25 มีนาคม 2561

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เวียงจันทน์ (ลาว) จากวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เวียงจันทน์ (ลาว) ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ319 ขนาด 138 ที่นั่ง โดยเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นมาคือเที่ยวบิน PG949 ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 17:35 น. ถึงเวียงจันทน์ (ลาว) เวลา 18:50 น. และเที่ยวบิน PG940 ออกจากเวียงจันทร์ (ลาว) เวลา 19:35 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 20:50 น.

ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com หรือ Call Center โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) และผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอิน 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทางด้วยตัวเองที่ www.bangkokair.com/web-check-in หรือบางกอกแอร์เวย์สโมบายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนทุกเครือข่ายทั้งระบบ iOS และ Android