จัดอันดับพาสปอร์ต ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า พาสปอร์ต พาสปอร์ตญี่ปุ่น

พาสปอร์ตญี่ปุ่น ขึ้นแท่น หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พาสปอร์ตญี่ปุ่น ขึ้นแท่น หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

พาสปอร์ตญี่ปุ่น ขึ้นแท่น
หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

พาสปอร์ตญี่ปุ่น ครองแชมป์ ประเทศที่มีหนังสือเดินทางทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เข้าออกประเทศใดๆ โดยไม่ต้องทำวีซ่ามากถึง 189  ประเทศ เบียดเยอรมนี แชมป์เก่า ตกไปอยู่อันดับ 2

หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันว่า พาสปอร์ตนั้น เป็นเอกสารสำคัญ และจำเป็นมาก เพราะใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เพื่อเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ รวมถึงข้อมูลในเอกสารก็สามารถยืนยันตัวตนของเราขณะอยู่ประเทศนั้นๆ ได้ดีทีเดียว

ล่าสุด แอนด์ พาร์ทเนอร์ พาสปอร์ต อินเด็กซ์ (Henley & Partners Passport Index) ได้ทำการจัดอันดับพาสปอร์ตของแต่ละประเทศ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศโน้น ออกประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือจะเรียกว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอิทธิพลก็ว่าได้ เรามาดูกันเลยว่ามีประเทศไหนติด 1 ใน 5 อันดับบ้าง

อันดับ 1: เป็นพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้า-ออกประเทศ  โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 189 ประเทศ

อับดัน 2: เป็นพาสปอร์ตของประเทศเยอรมนี และสิงคโปร์ เดินทางเข้า-ออกประเทศ  โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 188 ประเทศ

อับดัน 3: เป็นพาสปอร์ตของประเทศฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน สเปน และเกาหลีใต้ เดินทางเข้า-ออกประเทศ  โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 187 ประเทศ

อับดัน 4: เป็นพาสปอร์ตของประเทศนอร์เวย์ อังกฤษ ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ โปรตุเกส และอเมริกา เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 186 ประเทศ

อับดัน 5: เป็นพาสปอร์ตของประเทศเดนมาร์ก เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และแคนาดา เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 185 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยนั้น อยู่ในอันดับที่ ุ64 เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ทั้งหมด 76 ประเทศ  และประเทศที่มีอิทธิพลน้อยสุด อยู่ในอันดับ ที่ 100 คือประเทศอีรัค และอัฟกานิสถาน เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ทั้งหมด 30 ประเทศ

Source : henleypassportindex, bbc

พาสปอร์ตเยอรมนี ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ปี 2018 ไปไหนก็ได้ไม่ง้อวีซ่า