บริการทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ จากกรมการกงสุล เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / บริการทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ จากกรมการกงสุล เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

กรมการกงสุลจะออกให้ บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
แก่ประชาชน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

  • ระหว่าง วันที่ 1-3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. (เปิดรับบัตรคิวเวลา 10.00-18.00 น.)

ณ ลานกิจกรรม Alive Park ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ ฟิวเจอร์ รังสิต

ที่มา : กรมการกงสุล

  • พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางมาทำหนังสือเดินทางได้ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 เวลา 8.00-16.30 น. เอกสารที่ใช้ สำหรับบุคคลอายุ 20 ปี ขึ้นไป คือ บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ เท่านั้น รายละเอียดอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามคอลล์เซ็นเตอร์ หมายเลข 02-572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือเดินทางเคลื่อนที่ อ่างทอง