บ้านท่าแร่ สกลนคร ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส เที่ยวสกลนคร

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส หนึ่งเดียวในไทยที่ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส หนึ่งเดียวในไทยที่ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

ชวนเที่ยวงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทย กับ เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ชมรถขบวนรถประดับไฟแสง สี สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2561 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และอำเภอเมืองสกลนคร

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส
หนึ่งเดียวในไทย ที่สกลนคร

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไป ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือ สัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น และแสดง ถึงความเชื่อความศรัทธา การส่งมอบความสุขความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ซึ่งที่ชุมชนท่าแร่ เป็นชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอาคารบ้านเรือนไม้และปูนที่มีทั้งรูปแบบตะวันตกผสมศิลปะเวียดนาม  จะประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยดวงดาว และต้นคริสต์มาส อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นดังนี้

– 23 ธันวาคม การแห่ดาวใหญ่ที่หมู่บ้านท่าแร่ พบกับความอลังการของขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสกว่า 200 คัน ร่วมด้วยขบวนซานต้า และเหล่านางฟ้าตัวน้อย

– 24 ธันวาคม ชมขบวนแห่ดาวมือถือ หรือ แห่ดาวเล็กรอบโบสถ์ พิธีบูชาขอบพระคุณ และจูบพระกุมาร การแสดงละครเทวดา การร้องเพลงประสานเสียง ซุ้มสาธิตการประดิษฐ์ดาวมือถือ และจับสลากของขวัญหน้าระเบียงวัด   

– 25 ธันวาคม ชมขบวนแห่ดาวใหญ่คริสต์มาส นับร้อยดวงในตัวเมืองสกลนคร
เวลา 07.00 น. มิสซารุ่งอรุณที่วัดท่าแร่
เวลา 18.00 น. แห่ดาวใหญ่ในตัวเมือง สกลนคร

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้เลือกซื้อสินค้าทำมือเก๋ ๆ ชิมอาหารพื้นบ้าน นั่งรถรางเที่ยวชุมชนท่าแร่ ชมอาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโรเนียล ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

ขอบคุณภาพจาก : ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส สกลนคร