Chiangmai Smart Bus ที่เที่ยวเชียงใหม่ รถเมล์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เที่ยวเชียงใหม่

เริ่มวิ่งแล้ว! รถเมล์เชียงใหม่ ไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 20 บาทตลอดสาย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เริ่มวิ่งแล้ว! รถเมล์เชียงใหม่ ไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 20 บาทตลอดสาย

เริ่มวิ่งแล้ว! รถบัส RTC สาย R3 (พิเศษ) รับผู้โดยสารจากสนามบินเชียงใหม่ ส่งตรงถึงหน้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางสำหรับชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถส่วนตัว

เริ่มวิ่งแล้ว! รถเมล์เชียงใหม่ ไป
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 20 บาทตลอดสาย

รถบัส RTC สาย R3 (พิเศษ) เส้นทางขาไป เริ่มจาก สนามบินเชียงใหม่ – Central Plaza Chaingmai Airport – วัวลาย – อนุสาร – ประตูท่าแพ – นิมมาน – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รอบเวลาที่ให้บริการคือ 07.15, 09.45, 12.45 และ 16.15 น.

เส้นทางขากลับ เริ่มจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ตลาดต้นพยอม – ประตูสวนดอก – Central Plaza Chaingmai Airport – สนามบินเชียงใหม่ รอบเวลาที่ให้บริการคือ 08.30, 11.00, 14.30 และ 18.30 น.

ทั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในมีการแสดงสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่

  • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
  • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
  • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
  • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
  • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
  • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
  • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

ขอบคุณรูปภาพจาก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์