ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ท้องสนามหลวง นิทรรศการ นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชวนเที่ยว นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เข้าชมฟรี! ที่ท้องสนามหลวง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชวนเที่ยว นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เข้าชมฟรี! ที่ท้องสนามหลวง

เชิญชวนประชาชนร่วมชม นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-22.00 น.

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ “เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ขนาด 3,600 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ 3 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 นิทรรศการ “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช”
แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องที่ 2 การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์

ห้องที่ 3 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน
“ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” แสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นอกจากนั้น ยังมีในส่วนของการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธี การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก 4 ภูมิภาค พร้อมกับการแสดงม่านน้ำพุประกอบแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่หน้าพระบรมมหาราชวัง

รวมถึงการการจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” เปิดจำหน่ายทุกวัน จนถึง 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: phralan.in.th, thailandfestival.org