มหกรรม ธงฟ้า…มหาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรม ธงฟ้า…มหาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง

 

มหกรรม ธงฟ้า…มหาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมื


     กรมการค้าภายในได้กำหนดจัด งาน “มหกรรม ธงฟ้า…มหาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง” ขึ้นอีก ครั้ง ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 20.00 น.

     นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้กำหนดจัดงาน “มหกรรม ธงฟ้า…มหาชน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง” ขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 20.00 น. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าของประชาชน นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรอีกด้วย

     โดยจะมีการจำหน่ายสินค้ากว่า 1,000 คูหา อาทิ สินค้าธงฟ้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเกษตร สินค้าแฟชั่นจากผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย เป็นสินค้าราคาพิเศษ และถูกกว่าท้องตลาด 20-40 %

     อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานธงฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทางกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ต้องมีภาระต้นทุน ด้านสถานที่จำหน่าย จึงขอยืนยันว่าไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพดี ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง และราคายุติธรรม มาจำหน่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

     ดังนั้น หากมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าใน งานมหกรรมธงฟ้า ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อกรมจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉียบขาดต่อไป

     งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าปกติ และสินค้าธงฟ้า บนพื้นที่กว่า 20,000 ตร. ม. ตลาดนัดอาชีพ บริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ของรัฐบาล ทั้งสินเชื่อบุคคล บริการเครดิต บริการธนาคารประชาชน สินค้าเครื่องใช้ส่งออกสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ที่มา : http://talk.edtguide.com