เที่ยวภูกระดึง เดือนเมษา-พฤษภา สรงน้ำพระพุทธเมตตา วันเนา เข้าศึกษาพื้นที่ป่าปิด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวภูกระดึง เดือนเมษา-พฤษภา สรงน้ำพระพุทธเมตตา วันเนา เข้าศึกษาพื้นที่ป่าปิด

             

ภูกระดึง ภูกระดึง

         

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เชิญเที่ยวภูกระดึง เดือนเมษา-พฤษภา สรงน้ำพระพุทธเมตตา วันเนา เข้าศึกษาพื้นที่ป่าปิด” ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2553 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

            
     นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง เป็นประเพณีที่ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน หลังเทศกาลสงกรานต์ จนกระทั่งปี 2543 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมกับอำเภอภูกระดึง ได้กำหนดจัดงานขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่ป่าปิด อาทิ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา

               
     กิจกรรมที่น่าประทับใจ ได้แก่ กิจกรรมเดินขึ้นภูกระดึง การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่พร้อมพระภิกษุสงฆ์ ไปลานพระศรีนครินทร์ รำถวายเจ้าปู่ภูกระดึง สวดเจริญชัยมงคลคาถา สรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา และเปลี่ยนผ้าให้องค์พระพุทธเมตตา นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

      

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

อำเภอภูกระดึง โทร.0-4287-1093 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. 0-4287-1333/0-4287-1458 และททท. สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812 /0-4281-1405

          
    
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย