งานประเพณี แข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณี แข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553

 

งานประเพณี แข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553


     จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกันจัด “งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2553 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อย่างยิ่งใหญ่

     จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น “ชุมชนคนต้นน้ำ” ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิตมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคน น่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามและเรียบง่าย ความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต จึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เสน่ห์อย่างหนึ่งของเรือเมืองน่านที่พิเศษนอกจากรูปลักษณ์ของเรือที่มีความ โดดเด่น คือ ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราชแล้ว เรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติของชุมชน หรือหมู่บ้านคนเมืองน่าน กว่า 100 หมู่บ้าน และมีจำนวนเรือแข่งกว่า 200 ลำ นับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมากที่ สุดในประเทศไทย

     งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553 จัดขึ้น ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนัดเปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2553 และ นัดปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2553 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประเภทเรือใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรือกลาง ชิงถ้วยประทานฯ ของพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ  และ เรือเล็ก ชิงถ้วยประทานฯของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา ภายในงานจะมีการออกร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าต่างๆ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP  (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา) อีกด้วย

     นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานแพร่   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)        ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมและประสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัด งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประจำปี 2553 นอก จากจะเป็นการรักษาสืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่แล้ว ในปัจจุบันประเพณีแข่งเรือดังกล่าวยังมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอด คล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึง ดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่าน เป็นจำนวนมาก

 

งานประเพณี แข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553

 

     นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม และนัดปิดสนามแล้ว ยังมีการแข่งเรือในหลายๆ อำเภอ ในจังหวัดน่าน อาทิ

-งานประเพณีแข่งเรือ “สลากห่อข้าวดำดินบ้านฝายมูล” กำหนดจัดวันที่ 8 กันยายน 2553 

-งานประเพณีแข่งเรือ “อำเภอท่าวังผา” กำหนดจัดวันที่ 18-19 กันยายน 2553 

-งานประเพณีแข่งเรือ “อำเภอปัว” กำหนดจัดในวันที่ 3 ตุลาคม 2553

-งานประเพณีแข่งเรือเยาวชน “อบต.ฝายแก้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ” กำหนด จัดวันที่ 9 ตุลาคม 2553

-งานประเพณีแข่งเรือ “กินสลากชมพู ตำบลดู่ใต้” กำหนดจัดวันที่ 16 ตุลาคม 2553

-งานประเพณีแข่งเรือ “อำเภอเวียงสา” กำหนดจัดวันที่ 22-23 ตุลาคม 2553

-งานประเพณีแข่งเรือ “บ้านท่าวังผา”  กำหนดจัดวันที่ 24 ตุลาคม 2553

     ททท.สำนัก งานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม  ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2553  ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2553 จังหวัดน่าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน โทร. 0-5471-0220

เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0-5471- 0234

หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่

ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1692&NEWS=1