ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

image

       ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรม ย่านบางลำพู จัดงาน “วันรักษ์คลองบางลำพู”13-15.. 53ณ โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ในงานมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาต่อไป การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
       ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรม ย่านบางลำพู ได้จัดงาน “วันรักษ์คลองบางลำพู” เชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ย่านบางลำพู ณ โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ เชิงสะพานนรรัตน์สถาน บางลำพู โดยมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อเสวนาถึงความเห็นและแนวทางที่ประชาชนย่านบางลำพูและชุมชนในพื้นที่ ที่ต้องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาย่านบางลำพู ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2553
       
       โดยวันแรก (วันเสาร์ที่ 13 พ.ย.53) จะเป็นเสวนาในหัวข้อ “การใช้วิถีวัฒวัฒนธรรมกับการสร้างสำนึกร่วมของชุมชน” โดย คุณชวน ชูจันทร์ แห่งตลาดน้ำคลองลัดมะยม และคุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ชาวเกาะศาลเจ้าวัดจำปา
       
       ส่วนในวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.53) จะเป็นการพูดในหัวข้อ “เรื่องเล่าพระนคร ครั้งที่1 ตอน บทบาทด้านการค้าของมุสลิม ย่านบางลำพู” โดย คุณเกษม ใจจงรักษ์ภักดี , คุณหมัด ดำรงหวัง ผู้อวุโสของชุมชนมัสยิดจักรพงษ์
       
       และในวันสุดท้าย (วันจันทร์ที่ 15 พ.ย.53)จะพูดในหัวข้อ “ เรื่องเล่าพระนคร ครั้งที่ 2 ตอน ศรัทธา ความเชื่อ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวบางลำพู โดย ทันตแพทย์วิชิต ตริชอบ อาจารย์เจริญ ตันมหาพราน ผู้มีประสบการณ์กับเรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นกิจกรรมการเสวนาที่รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น
       
       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตภูมิปัญญาการทำกรงนก งานปั้นจิ๋ว เครื่องปั้นดินเผา ขนมลูกชุบ และเลือกซื้ออาหารการกินจากผู้ค้าดั้งเดิมในตลาดนานา อาทิ สลิ่มน้ำกะทิ บ๋วยเกี้ย โรตีโอ่ง โรตีนานาชาติ ชาชัก ห่อหมก ข้าวหมกไก่ และขนมไทยนานาชนิด พร้อมชมการแสดงแห่มังกรตัวยาวที่สุดในประเทศไทย ที่แสดงถวายเจ้าพ่อหนู สิ่งศักดิ์สิทธิชาวบางลำพูที่นับถือมาเป็นเวลานาน ในช่วงเย็นของทุกวัน
       
       สำหรับกิจกรรมการเสวนาจะรับผู้ร่วมกิจกรรมจำนาวนจำกัด 40 ท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุนอลิสา โทร. 089-120-5841