12 สิงหาพาแม่เที่ยว ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / 12 สิงหาพาแม่เที่ยว ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

12 สิงหาพาแม่เที่ยว ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

12 สิงหาพาแม่เที่ยว ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.อู่ทอง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี  ขอเชิญผู้สนใจพาคุณแม่ มาเที่ยวชมสวนสวรรค์พันธ์ไม้งามที่มีทุ่งดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์บน เนื้อที่มากกว่า 20 ไร่ ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นร่วมกันพาคุณแม่เดินทาง ไหว้พระ 5 ขุนเขาแห่งเมืองเก่าศรีทวารวดีศรีอู่ทองซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งใน ด้านประวัติศาสตร์พร้อมสอดแทรก กิจกรรมเสริมสายใยรักและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงานสุพรรณบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กันในครอบครัว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดเส้นทางไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาอันประกอบไปด้วย วัดเขาถ้ำเสือ วัดเขาทำเทียม วัดเขาพระ วัดเขากำแพง และวัดเขาดีสลักซึ่ง เป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภออู่ทองที่นำเสนอให้ลูกๆพร้อมคุณ แม่อันเป็นพระอรหันต์สำหรับบุตรทุกคนได้ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระพระอรหันต์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น เส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และมีแห่งเดียวสืบเนื่องจากอู่ทอง เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคแรกของประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการค้าสมัยสุวรรณภูมิและ เจริญรุ่งเรืองภายใต้วัฒนธรรมสมัยทวารวดี

ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญมากนอกจากจะเป็น การส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทางศาสนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการส่งเสริม ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันให้เกิดประโยชน์และสร้างช่วงเวลาประทับใจในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สวนสวรรค์สุพรรณบุรี) ได้จัดงานทุ่งดอกกระเจียวบาน ต้อนรับวันแม่แห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2553 หลากสีหลายสายพันธุ์บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ในรูปแบบสวนภูเขาป่า และตระการตากับทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามชูช่อไสวตามลม

ผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-536030, 035-535789 โทรสาร 035-535789 หรือเข้าชม website ของสำนักงาน ที่ www.suphan.net ทุก วันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1675&NEWS=1