หนุนชูวัฒนธรรม – อาหาร ดึงจีนเที่ยวไทย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / หนุนชูวัฒนธรรม – อาหาร ดึงจีนเที่ยวไทย

หนุนชูวัฒนธรรม – อาหารดึงจีนเที่ยวไทย

 

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่เน้นความเป็นไทยในจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนจีนได้รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น โดยร่วมกับโครงการ “Thai Food Meet World” บริษัท Momo Taro และบริษัท ไอยรา เซ็นเตอร์ จำกัด นำผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยไปสร้างชื่อเสียงในตลาดโลก

 

image

 

ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ เห็นว่าจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่และมีความสำคัญกับไทย ดังนั้นการที่ภาคเอกชนได้เสนอโครงการ “Thai Food Meet World” ขึ้นมาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทยในต่างประเทศ

 

โดยในเรื่องนี้กระทรวงฯจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อภาคเอกชน ในการจัดทำโครงการ Reality game show ในรายการโทรทัศน์ชั้นนำของจีน คือ Sichuan TV (SCTV) ที่เมืองเฉินตู ซึ่งทางยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองแห่งอาหารการกินหรือ City of Gastronomy และทางการจีนก็ได้ยกเมืองเฉินตูเป็นหัวเมืองทางด้านอาหารของจีนอีกด้วย ซึ่งรายการทีวีดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของไทยในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเป็นการดึงดูดให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น

 

image

 

“กระทรวงฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะดึงส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ 5% จากนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณปีละ 54 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ส่วนแบ่งเพียง 2% ขณะเดียวกันในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงฯจะร่วมกับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากหากมีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบถึงขั้นบาดเจ็บ จะได้มีแผนการรองรับในการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีผ่านสายด่วน 1669” นายสมบัติกล่าว

 

***********************************************************************************************