ท่องเที่ยวไทย คึกคัก ! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ท่องเที่ยวไทย คึกคัก ! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

กงสุลใหญ่ประจำนคร เฉินตู เชื่อมั่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะคึกคักมากขึ้น หลังประเทศไทยได้เพิ่มเส้นทางการบินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่องเที่ยวไทย คึกคัก! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

ท่องเที่ยวไทย คึกคัก! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

เรือโทโกเมศ กมลนาวิน กงสุลใหญ่ ประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยในงานเปิดตัวสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางใหม่ กรุงเทพ- ฉงชิ่ง ที่ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การที่ไทยได้เปิดเส้นทางการบินระหว่างไทย – ฉงชิ่งขึ้น ส่งผลดีทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างรายได้ในด้านการท่องเที่ยวของไทย

ท่องเที่ยวไทย คึกคัก! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

เนื่องจากชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวในไทย โดยจะเห็นได้ชัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น เฉพาะที่มณฑลเสฉวนและฉงชิ่ง ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวจีนไปท่องเที่ยวในไทยมากถึง 170,000 คน ซึ่งจากการเปิดเส้นทางการบินที่ฉงชิ่งครั้งนี้จะยิ่งช่วยส่งเสริมการท่อง เที่ยวไทยให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการคมนาคมให้กับประชาชน นักธุรกิจของทั้งสองประเทศให้มีเส้นทางไปมาหาสู่ โดยจะเพิ่มโอกาสในด้านการค้าการทำธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น

ท่องเที่ยวไทย คึกคัก! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

ทั้งนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายการบินไทยสมายล์ ได้เปิดให้บริการเส้นทางไปกลับ กรุงเทพ-ฉงชิ่ง และ กรุงเทพ-ฉางซา ด้วยเครื่องแอร์บัสเอ 320-200 จำนวน 162 ที่นั่ง โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้โดยสารที่ต้องการได้รับการบริการเช่นเดียวกับสายการบินไทย แต่มีอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวที่ถูกลง

สำหรับมหานครฉงชิ่ง เป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้น ตรงกับรัฐบาลกลางของจีน ซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ บรรยากาศภายในเมืองจึงเป็นเมืองที่เจริญ มีสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงานอยู่จำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของจีนด้วย

ท่องเที่ยวไทย คึกคัก ! หลังไทยเพิ่มเส้นทางการบินในจีน

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์