แม่ฮ่องสอนจับมือพม่าบันทึกข้อตกลงการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แม่ฮ่องสอนจับมือพม่าบันทึกข้อตกลงการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอนจับมือพม่าบันทึกข้อตกลงการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นายประเสริฐ โอสถาพันธ์ นายอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เดินทางเข้าไปยัง บ้านถ้ำคำ อ.บ้านใหม่ จ.ลอยก่อว์ รัฐคะยา ประเทศพม่า เพื่อพบปะกับ พันตรีจี่ วุน นายอำเภอบ้านใหม่ จ.ลอยก่อว์ ในการทำบันทึกข้อตกลงทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กับ อ.บ้านใหม่ จังหวัดลอยก่อว์

 

image

 

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจการค้าตามแนวชายแดนช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นด่านสำหรับผ่านเข้า-ออก โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการทำข้อตกลงในความร่วมมือ คือ

 

1.ทั้งสองฝ่าย ตกลงที่จะให้ราษฎรในความดูแล เดินทางไปมาระหว่างกัน

2.การเดินทาง ณ จุดผ่านชายแดนจะให้ราษฎรของทั้งสองฝ่ายเข้าออกได้ ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

4.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการทำธุรกิจ ณ จุดบริเวณชายแดน เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของที่ระลึก และติดต่อค้าขายกันในระดับท้องถิ่น

5.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมหารือกันอย่างสันติ ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ใช้กำลังหรืออำนาจในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อยุติ

7.ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวจะได้พบปะหารือกันในรายละเอียด ต่อไปตามความเหมาะสม

8.บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.

*********************************************************************************************