ยลโฉมชมพูภูคาบาน ที่เมืองน่าน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ยลโฉมชมพูภูคาบาน ที่เมืองน่าน

น่าน เมืองที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้าน โบราณสถาน สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน งานศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายชนเผ่า ผ่านมาหลายยุคสมัยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสความเจริญจากภายนอกอย่างมากมาย จนถึงปัจจุบันน่านยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและน่าสนใจอย่างยิ่ง น่านยังได้รับการกล่าวกันว่าเป็นชุมชนคนต้นน้ำอันเป็นพื้นที่ประกอบด้วย แม่น้ำ สายธาร ภูเขา ป่าไม้ ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติได้หล่อหลอมความเป็น“เมืองแห่งอารยธรรม ล้านนาตะวันออก” อย่างแท้จริง และยังมีกลิ่นไอของอารยธรรมล้านช้างหรือเมืองหลวงพระบางอันลือชื่อในปัจจุบันอีกด้วย อันเป็นเสน่ห์ให้ผู้คนที่หลงใหลในความเป็นอดีตและความเป็นธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองน่าน และกลายเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภูมิภาคภาคเหนือในปัจจุบัน 

 

ดอกชมพูภูคา

 

สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ อันเป็นเดือนแห่งความรัก ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2553 นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่จะมาสัมผัสความงามของดอกชมพูภูคา นามว่า “ชมพูภูคา” ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้นชมพูภูคาเป็นพืชหายากชนิดหนึ่งของโลก มีดอกสีชมพูอมขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bretschneidera sinensis Hemsl ชื่อวงศ์  BRETSCHNEIDERACEAE พบแห่งเดียวที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน เคยค้นพบในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีนและตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีการค้นพบอีกเลยและอาจจะสูญพันธ์จากโลกไปแล้ว จนในปี 2552 ได้มีการค้นพบอีกครั้งโดย ดร. ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาแห่งนี้

 

ดอกชมพูภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 

ในปี 2553 นี้ คาดว่า ดอกชมพูภูคาจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และจะบานงดงามให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม 2553 นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2553 อำเภอปัว ได้จัดงาน เทศกาลชมพูภูคา สืบสานตำนานไตลื้อในช่วงดอกชมพูภูคาบานอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองน่าน เมืองแห่งอารยธรรมล้านนาตะวันออกไปพร้อมกับการชมดอกชมพูภูคา

  

ดอกชมพูภูคา น่าน

 

ททท.สำนักงานแพร่ แนะนำนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองน่านด้วยตนเองหรือนั่งรถราง โดยเฉพาะในพื้นที่เรียกว่า “หัวแหวนเมืองเก่าน่าน”  มีโบราณสถานสวยงามและเก่าแก่ เช่น วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ งาช้างดำที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดมิ่งเมือง วัดสวนตาล และ วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะ) ระหว่างการเดินทางยังแนะนำนักท่องเที่ยวแวะนมัสการพระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล) ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ในจังหวัดแพร่ เพิ่มเติมเพื่อเป็นสิริมงคล

 

ผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118 , 0 5452 1127,

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โทร. 0 5470 1000,   0 5473 1362,  08  1881 6785 

เทศบาลตำบลปัว โทร. 0 5479  1400,  08 7786 7743,   08  9701 0350

 

ขอขอบคุณเนื้อหาและรูปสวยๆ จาก :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1096
http://www.ithai.jp/?m=pc&a=page_n_inew_detail&target_n_inew_id=397
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=my-ung&month=02-2009&date=24&group=2&gblog=9