งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2553

 

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2553


     ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทะบาทราชวรมหาวิหาร ททท. สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2553 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

     จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทฯในอดีต ยามหน้าแล้งกลางเดือนสาม เดือนสี่ ผู้คนจากทั่วสารทิศจะพากันหลั่งไหลไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเนืองแน่น ปัจจุบันคือวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สมัยนั้นการขึ้นไปมิใช่เรื่องง่าย ต้องหยุดการทำงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมสัมภาระ จัดหาทุนรอนค่าอาหาร ค่าจ้างช้างม้าเรือแพ การเดินทางยากลำบาก ทั้งชีวิตบางคนอาจมีบุญไปกราบได้เพียงครั้งเดียว บางคนไม่มีโอกาส แม้จะมีความตั้งใจสูงเพียงใด ประกอบกับแต่ก่อน ผู้คนมักจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเป็นหมู่ใหญ่ ทั้งหมดล้วนแล้วมีความตั้งใจ ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ถ้าได้ไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ถึง 3 ครั้งในชีวิต จะได้ขึ้นสวรรค์ ดังนั้น ทุกคนจึงเพียรพยายามอย่างยิ่ง และเมื่อไปถึงได้กราบรอยพระพุทธบาท ต่างตั้งจิตอธิฐานตามใจ ปารถนา หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะตีระฆังที่แขวนเรียงรายไว้ ด้วยหวังประกาศบุญให้เทพยาดาทุกชั้นได้อนุโมทนา

     ปัจจุบันนอกเหนือจากเดือนสาม เดือนสี่แล้ว ยังมีวันเข้าพรรษาอีกหนึ่งวัน ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาท นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า การตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของชาวจังหวัดสระบุรี ถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรมค่ำ เดือนแปดของทุกปี จะมีประชาชนจากทุกสารทิศ พากันไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เมื่อเสร็จจากการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าแล้ว ก็จะพากันนำดอกไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นกระชาย หรือต้นขมิ้น มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว เรียกกันว่า ดอกเข้าพรรษา (ดอกไม้นี้จะพบในช่วงเข้าพรรษา) มารอใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุทั้งวัด เดินจะออกจากศาลาการเปรียญมารับดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนที่รอนำดอกไม้ใส่บาตร เพื่อนำขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานบนพระมณฑป ซึ่งรอยพระพุทธบาท ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร แห่งนี้ เป็นที่เคารพและศรัทราของพุธทสาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

     โดยมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ แห่งนี้ เป็น1 ใน 5 แห่ง ของโลก หลังจากพระสงฆ์เข้านมัสการรอยพระพุทธบาทที่มณฑปแล้ว ก่อนที่จะเข้าพระอุโบสถ จะผ่านพุทธศาสนิกชนที่รออยู่ตรงบันไดนาคเพื่อที่จะร่วมกันล้างเท้าพระภิกษุ สงฆ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการชำระกิเลส ชำระบาป เพื่อจะได้บุญกุศล และความสุขทางจิตใจติดตัวกลับไป โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้โดยจะเริ่มรอบแรกวันที่ 25 ก.ค. 2553 หลังจากพิธีเปิดงาน เวลาประมาณ 15.00 น. และวันที่ 26 – 27 ก.ค. 2553 วันละสองรอบ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. ณ ทางขึ้นพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ททท.สำนักงานลพบุรี ขอแนะนำ เส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พระ ๙ วัด สุขใจใกล้กรุง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมเยือนได้ อาทิ

1.สักการะหลวงพ่อดำ หรือหลวงพ่อศรีพุทธมงคลมุณี พร้อมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตำนานบ้านเสาร้องไห้ ต้นกำเนิดชื่ออำเภอเสาไห้ ณ วัดสูง อ.เสาไห้
2.วัดสมุหประดิษฐาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ภายในวัดมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปลงรักปิดทองสมัยปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
3.วัดพระเยาว์ พระพุทธรูปทองคำ ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายของพม่าที่ชาวบ้านให้ความ เลื่อมใส พร้อมแวะชมผ้าพื้นเมืองฝีมือกลุ่มสตรีท่อผ้าไทยวน ณ ศูนย์ทอผ้าวัดต้นตาล
4.วัดเขาแก้ววรวิหาร สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวก ที่สร้างขึ้น

ที่มา : http://talk.edtguide.com