งานพืชสวนโลก 2554 นับถอยหลัง 89 วันสู่งานราชพฤกษ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานพืชสวนโลก 2554 นับถอยหลัง 89 วันสู่งานราชพฤกษ์

งานพืชสวนโลก 2554

The International Horticultural Exposition:Royal Flora Ratchaphruek 2011


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

 

     พฤศจิกานี้…เตรียมตัวบินขึ้นเหนือพร้อมแอ่วงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ หรืองานพืชสวนโลกครั้ง ใหญ่แห่งปี 2554 นี้ กัน ระหว่าง วันที่  9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นระยะเวลา 99 วัน  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปเที่ยวกันเยอะๆพืชสวนโลกครั้งนี้ จัดจริง ยิ่งใหญ่จริง ความตระการตาพืชพรรณนานาชนิด กำลังรอท่านอยู่…     

 

     วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทย นั่นคือ ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในงานจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของทั้ง 3 พระองค์ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพในด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ด้านพืชสวน ของไทยที่มีความก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพพืชสวนมีความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสวนไทยสู่ตลาดโลก      

 งานพืชสวนโลก

     

   สำหรับ กิจกรรมหลักๆ ในงานพืชสวนโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ นิทรรศการต่างๆ การประชุมทางวิชาการด้านพืชสวนระดับชาติและนานาชาติ และการจัดประกวดพืชสวนชนิดต่าง ๆ โดยในส่วนของนิทรรศการนั้น เช่น นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของทั้ง 3 พระองค์ นิทรรศการสวนนานาชาติ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและนานาชาติ ที่ใช้แนวคิด 3Gs และ 3Rs 
          

       จุดเด่นของ งานพืชสวนโลก ในครั้งนี้ที่น่าสนใจ คือ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า Giant Flora Wheel สูงกว่า 40 เมตร เมื่อขึ้นไปแล้วสามารถชมทิวทัศน์ภายในบริเวณงานได้ทัหมด สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นรำ พร้อมเสียงดนตรี และสวนเยาวชนรักษ์โลก Kids’ Eco Park เป็นนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 


       งานพืชสวนโลก 2554 ครั้งนี้ ยังจับมือกับ สมาคมกีฬาปีนหน้าผา เพื่อผลักดันนักกีฬาสุ่ซีเกมส์ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ งานพืชสวนโลกที่ยุโรป อีกด้วย

 

สำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

ราชพฤกษ์ 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมประชาสัมพันธ์

http://www.royalflora2011.com/2011/

http://travel.mthai.com/royalflora/

E-mail:pr@royalflora2011.com 

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.025752415-7

 

Travel.Mthai