งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน จ.สระบุรี ประจำปี 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน จ.สระบุรี ประจำปี 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี “ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก”

งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา

นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานลพบุรี กล่าวว่า “ ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (อำเภอพระพุทธบาท) ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง มีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จนได้ชื่อว่า “เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก” นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระ ภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถบุปผชาติ และการแสดงศิลปพื้นบ้านด้วย และที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของ “ดอกเข้าพรรษา” ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท ตั้งแต่เช้าตรู่ จนกระทั่งตะวันเคลื่อนคล้อยลอยลงต่ำ หลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป

งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา

หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกเข้าพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาท อันจะส่งผลบุญให้ผู้ทาบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ “ดอกเข้าพรรษา” หนึ่งปีจะออกดอกเพียงครั้งเดียว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเท่านั้น เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน ค ของทุกปี ชาวอำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขา สุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระ และในระหว่างที่พระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระบาป ของตนด้วย ซึ่งที่จังหวัดสระบุรีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราช ทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเป็นสถานที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา ซึ่งมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง รอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 5 แห่ง ต่อมารอยพระพุทธบาทนี้ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้ได้

ททท.สำนักงานลพบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ คงอยู่สืบไป “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โทร. 0 3626 7111 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096 – 7 ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ www.tat7.com