อบจ.ตรัง เตรียมพัฒนา ถ้ำเจ้าไหม – ถ้ำเจ้าคุณ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

Home / ข่าวท่องเที่ยว, เที่ยวทะเล / อบจ.ตรัง เตรียมพัฒนา ถ้ำเจ้าไหม – ถ้ำเจ้าคุณ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) เปิดเผยว่า อบจ.ตรัง มีนโยบายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะให้สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเข้ามาท่องเที่ยว ที่สำคัญคือให้ท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล หรือหมู่บ้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ถ้ำเจ้าไหม - ถ้ำเจ้าคุณ

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทางอบจ.ตรัง ได้มีการสำรวจพบ และเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ ภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ให้มีทางเดินชมธรรมชาติรอบถ้ำเจ้าคุณและถ้ำเจ้าไหม สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดย อบจ.ตรังได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ในการก่อสร้างสะพานเชื่อมและทางเดินชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมฝั่งกับป่าชายเลน 2 ช่วง

นอกจากนี้ บริเวณ ถ้ำเจ้าไหม กับ ถ้ำเจ้าคุณ ที่อยู่ภายในเขาชายทะเลตรัง ภายในถ้ำมีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย ที่มีรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนกับถ้ำอื่นๆ ที่พบในจังหวัดตรัง จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่ามีการค้นพบถ้ำทั้งสองแห่งมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง

ขอบคุณข่าวสารจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์