เที่ยวงาน เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวงาน เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25

หอการค้าตรัง จัดงาน เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เที่ยวงาน เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25

เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง

นางรัศมี ขจรสิริสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธานจัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25 เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์หมูย่างอันเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการย่างหมูและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

หมูย่าง

ภาพ : trangsiam.blogspot.com

กิจกรรมในงานจะมีการจำหน่ายหมูย่างของผู้ประกอบการกว่า 20 ราย โดยจะจำหน่ายราคาพิเศษในราคากิโลกรัมละ 400 บาท กระดูกหัวและขากิโลกรัมละ 120 บาท นอกจากนี้ ยังมีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีจากสถานศึกษาต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดง และกิจกรรมบนเวที สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดตรัง โทร.0-7522-5352-3 

ขอบคุณข่าวสารจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์