เที่ยวแก่งบางระจัน พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวแก่งบางระจัน พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ที่รักและสนใจธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชนคนรักษ์ป่า สนุกสนานกับประสบการณ์แปลกใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้ กับกิจกรรม “พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด @ แก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” ระหว่างช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2557

 เที่ยวแก่งบางระจัน พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด

เที่ยวแก่งบางระจัน พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด

นายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มชุมชนรักษ์ป่าหนองแม่นา เป็นชุมชนที่ได้รับ “รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว” ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2550 (Thailand Tourism Awards) ได้กำหนดเปิดกิจกรรม “พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด @  แก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” เพื่อให้คนรักธรรมชาติได้ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติไว้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2557

แก่งบางระจัน เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ และยาวประมาณ 300 เมตร อยู่บริเวณติดกับลำน้ำเข็กติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง(หน่วยหนองแม่นา) มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ธรรมชาติร่วมกับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว ยังมีพืชพรรณ สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิ หอยก้นตัด ปลาท้องถิ่น ผีเสื้อหายากมากมาย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธ์น้ำไหลที่มีแห่งเดียวในประเทศ ไทย

เที่ยวแก่งบางระจัน พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด

แมงกะพรุนน้ำจืด เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลก หายาก และเปราะบาง ที่จะมีให้พบเห็นปีละหนึ่งครั้ง พบเห็นได้ 6 ประเทศ คือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย และไทย ซึ่งพบมาที่ แก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้

โปรแกรมที่ ๑ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก ไป-กลับ ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง เริ่มต้นการเดินทาง ที่แก่งบางระจัน (แก่ง ๑) เพลิดเพลินกับการดูและให้อาหารปลาที่ศาลาพักหน้าสำนักสงฆ์ ลงเรือต่อไปยัง (แก่ง ๒) สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิด และตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

โปรแกรม ที่ ๒ นั่งรถทำการเกษตรหรือรถอีโก้ง นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก ไป-กลับ ระยะเวลา ๑-๒ ชั่วโมง เริ่มต้นการเดินทาง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นาจนถึงแก่งบางระจัน (แก่ง ๑) เพลิดเพลินกับการดูและให้อาหารปลาที่ศาลาพักหน้าสำนักสงฆ์ ลงเรือต่อไปยัง (แก่ง ๒) สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิด และตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

ททท. สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ให้ลองมาสัมผัสวิถีชุมชนคนรักษ์ป่าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา (คุณสมพงษ์ ตุ้มคำ ประธานกลุ่มฯ) โทร. 081-046-2166, 087-432-1714 และการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ได้ที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร. 055-252-742-3

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ