เที่ยวสงกรานต์เลย “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวสงกรานต์เลย “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”

เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ชุมชนย่อยต่างๆ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2557 ณ ถนนเสริฐศรี รอบบริเวณลำน้ำกุดป่อง และบริเวณวงเวียนน้ำพุ อ.เมือง จ.เลย

เที่ยวสงกรานต์เลย  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”

เที่ยวสงกรานต์เลย  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประกวดนางสงกรานต์ ตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง นอกจากนั้นยังมีการเล่นสงกรานต์ Foam Songkran Festival

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษางานส่งเสริมประเพณีฯ โทร. 042-814-971 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042-812-812 / 042-811-405 และ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

 

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคอีสาน