ระนองผุด! เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และMedical Hub

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ระนองผุด! เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และMedical Hub

จังหวัดระนอง ผุด! ศูนย์การแพทย์ทางเลือกโดยน้ำแร่ใหญ่สุดในภาคใต้ รับยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และMedical Hub

ระนองผุด! เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และMedical Hub

jansom-hot-spa-ranong-ranong_070420101647458493

ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดและโรงพยาบาลระนองร่วมดำเนินโครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน หรือศูนย์วารีบำบัดโดยน้ำแร่ร้อน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยเฟสแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ระนอง,พังงา,ภูเก็ต,กระบี่,ตรัง) 39,120,000 บาท เพื่อสร้างอาคาร 5 ชั้น อาทิ ห้องพัก 24 ห้อง สระน้ำแร่ฝึกเดิน,ห้องอบสมุนไพร,แผนกการแพทย์แผนไทย,แผนกกายภาพบำบัด ห้องบริการฝังเข็ม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้

ส่วนเฟสสองอยู่ระหว่างขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มอีก 20 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบภายใน และเฟส 3 อีก 60 ล้านบาท จะเป็นส่วนงบประมาณในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมงบประมาณดำเนินการก่อสร้างศูนย์วารีบำบัด

ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ กล่าวว่า หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือกด้วยวารีบำบัดน้ำแร่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

อีกทั้งยังส่งถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้จากการท่องเที่ยวใน ระดับต้นของประเทศด้วยศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติแต่ละพื้นที่สอดคล้องกัน เช่น จังหวัดระนองและตรังมีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ จ.กระบี่ มีแหล่งน้ำพุร้อนเค็ม ที่เอื้อต่อการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะเป็น Medical Holiday & Vocation Package ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของบีโอไอที่มองประเทศไทยเป็น Medical Hub.

ขอบคุณข่าวสารจาก Mcot.net