ยกเว้นค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีน – ไต้หวัน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ยกเว้นค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีน – ไต้หวัน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน หลังไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมาย จะพิจารณาขยายโครงการไปประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย

ยกเว้นค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีน – ไต้หวัน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

ยกเลิกค่าวีซ่าคนจีน

ภาพ : nipponsysit.com

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) หรือ ทอท. จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน ที่เดินทางมากับเที่ยวบิน CZ 357 ของสายการบินไชน่า เซ้าเทิรน์ แอร์ไลน์ จำนวน 180 คน จากนครกวางโจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา หรือ VISA ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. มั่นใจว่า หลังยกเว้นค่าวีซ่าเป็นการชั่วคราวจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย ทางการเมืองช่วงเดือนตุลาคม 2556 ทำให้มียอดผู้โดยสารชาวจีนลดลงเหลือเพียง 560,000 – 700,000 คนต่อเดือน ซึ่งลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงปกติของปี 2556 ที่มีเดือนละ 900,000 คนต่อเดือน และเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของภาครัฐในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทอท. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ป้ายภาษาจีนในท่า อากาศยาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดช่องทางพิเศษ Chinese Lane อีกทั้งได้จัดพนักงานเสริมและล่ามภาษาจีนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

ด้านนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท.กล่าวว่า จะมีการประเมินผลกิจกรรมนี้ภายใน 3 เดือน หากประสบความสำเร็จ คือ สามารถเพิ่มจำนวนยอดนักท่องเที่ยวได้ จะขยายกิจกรรมนี้ ไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น เกาหลีและญี่ปุ่น

สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวันในลักษณะนี้ จะมีการจัดสลับกันในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม ช่วงที่สองจะ จัดต้นเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงการเฉลิมฉลองวันชาติ หรือ เป็น Golden Week ของชาวจีน ที่คาดว่าชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยมากกว่าปกติ

ขอบคุณข่าวสารจาก voicetv